ד״ר אמוץ זיו-אב

THE BIOLOGY OF LIFE STYLE

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה מפורשת שלך למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש והסכמתך, להשתמש במידע המתואר להלן. באמצעות שימוש באתר הינך מצהיר שקראת והבנת את מדיניות השימוש והפרטיות של האתר. מובהר, כי הצהרה והסכמה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לגברים ונשים כאחד.

כללי – פרטיות – טפסי "צור קשר" –  Cookies

אתר זה הינו תדמיתי, ומטרתו לחשוף את הגולש/המשתמש למידע מדעי של ד"ר אמוץ זיו.
מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של ד"ר אמוץ זיו אב ועליך להתעדכן מעת לעת בדף זה לגבי שינויים כאמור. ד"ר אמוץ זיו אב רשאי אך אינו חייב להודיע לך על שינוי תנאיי המדיניות גם באמצעות אי-מייל או עדכון דף זה.
ד"ר אמוץ זיו אב עשוי לאסוף נתונים לשימושה על מנת לזהות דפוסי עניין וחיפוש בכדי לסייע לנו למקסם את חווית השימוש באתר, לרבות כתובת ה IP וכיוצב'. גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי ד"ר אמוץ זיו אב רשאי להשתמש במידע המתואר.  
באתר טפסי "צור קשר" המיועדים למילוי גולשים המעוניינים שיצרו איתם קשר כדי לקבל פרטים נוספים, הפרטים האישיים שהגולשים משאירים בטפסי "צור קשר" מיועדים גם לצורך עדכונם בעתיד ו/או בשוטף לגבי הרצאות או אירועים המתקיימים, מעת לעת.
באתר יש מספר טלפון עם מעקב של חברת מסקיו. השימוש במעקב עוזר לנו לחזור לטלפונים שלא נענו , לבחון מילות מפתח ולהתאים תכנים שיווקיים. 
האתר משתמש ב"עוגיות" (cookies) (מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לשמירות העדפות המשתמש ונשמרת בזיכרון המחשב) אי שימוש ב Cookies  או בחירתך שלא לאפשר שמירה שלהם במחשבך עשוי לגרום לאתר להיות בלתי נגיש עבורך, וכך למשל לא תוכל לשמור את העדפותיך באתר.
לצורך תפעולו השוטף, לרבות לצורך איסוף נתונים אנונימיים בקשר לשימוש בו לצרכים סטטיסטיים, למטרות פרסום ושיווק לצורך אימות פרטים, כדי להתאימו לצרכיך (לרבות האפשרות להישאר רשום במהלך הפעילות באתר), ועוד. אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך ליהנות ממכלול השירותים באתר.

העברת מידע לצדדים שלישיים – ספקי שירות – קישורים לאתרים נוספים

ד"ר אמוץ זיו אב לא ימכור ו/או יעביר לצד ג' את פרטייך, אלא אם נחויב לעשות זאת על פי דין, ובמקרה של מחלוקת משפטית נעשה זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
ד"ר אמוץ זיו אב עשוי להשתמש בנותני שירותים ו/או קבלני משנה לצורך הפעלת האתר, והם עשויים לקבל מידע אישי הנדרש לביצוע פעולותיהן ושירותיהן. האתר של

ד"ר אמוץ זיו אב כולל קישורים לאתרים אחרים. איננו אחראים לאתרים האחרים, לתוכנם או לטיבם ועליך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

קבלת הודעות שיווקיות   

באפשרותך לבקש בכל זמן נתון להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות מד"ר אמוץ זיו אב. לנוחותך, בכל הודעת אימייל שיווקיות ישנו לינק להסרה מרשימת התפוצה. Amotz1@gmail.com

מחלוקות משפטיות 

מדיניות פרטיות זו, כמו תנאי השימוש, כפופים לדינים החלים בישראל. במקרה של מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד. הרישום במחשבי ד"ר אמוץ זיו אב יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אלו.

זכויות יוצרים 

אין לעשות שימוש בתוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב של ד"ר אמוץ זיו אב לרבות מבנה האתר, תוכנו, המידע המופיע בו והתמונות המופיעות בו. סימני המסחר של ד"ר אמוץ זיו אב הינם רכושו הבלעדי ואינך רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו ללא אישור מראש ובכתב. כל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום, שמות מוצרים או חברות אשר מצוינים באתר שייכים לבעליהם.