השתתפות במפגשים

תנאי ביטול ההרשמה והחזר כספי

אספקה

לאחר הרישום יישלח אישור למייל

נוהל אחריות

במקרה ביטול האירוע, הלקוח יזוכה במלוא הסכום

הגנת פרטיות

האתר מתחייב לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג׳