ד״ר אמוץ זיו-אב

THE BIOLOGY OF LIFE STYLE

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה מפורשת שלך למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש, והסכמתך כי "ד"ר זיו אב" רשאי חהשתמש במידע המתואר להלן.

באמצעות שימוש באתר הנך מצהיר שקראת והבנת את מדיניות שימוש והפרטיות של האתר. מובהר, כי הצהרה והסכמה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לנשים וגברים כאחד.

כללי – פרטיות – טפסי צור קשר – Cookies

אתר זה הינו תדמיי ומטרתו לחשוף את הגולש/משתמש לשירותים הניתנים ע"י ד"ר זיו אב. באתר זה יכולות להתבצע גם מכירה של הרצאות או ספרים ישירות באתר או ע"י הפנייה מהאתר.

מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של ד"ר זיו אב, ועליך להתעדכן מעת לעת בדף זה לגבי שינויים. ד"ר זיו אב רשאי אך אינו חייב להודיע לך על שינוי תנאי המדיניות גם באמצעות דוא"ל או עדכון דף זה.

ד"ר זיו אב עשוי לאסוף נתונים לשימושו על מנת לזהות דפוסי עניין וחיפוש בכדי לסייע לו למקסם את חווית השימוש באתר, לרבות כתובות IP וכיוב'. גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי ד"ר זיו אב רשאי להשתמש במידע המתואר.

באתר טפסי צור קשר המיועדים למילוי ע"י כולשים המעוניינים שיצרו איתם קשר כדי לקבל פרטים נוספים.

הפרטים האישיים שהגולשים משאירים בטפסי צור קשר מיועדים גם לצורך עדכונם בעתיד ו/או בשוטף לגבי מבצעים ו/או אירועים של ד"ר זיו אב המתקיימים מעת לעת.

האתר עושה שימוש בקוקז (מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לשמירות העדפות המשתמש ונשמרת בזיכרון המחשב). אי שימוש בCookies, או בחירתך שלא לאפשר שמירה שלהם במחשבך עשוי לגרום לאתר להיות בלתי נגיש עבורך, וכך למשל לא תוכל לשמור את העדפותיך באתר. תוכל להימנע מכך ע"י שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה cookies עשוי לפגום באפשרותך ליהנות ממכלול השירותים באתר.

העברת מידע לצדדים שלישיים – ספקי שירות – קישורים לאתרים נוספים

ד"ר זיו אב לא ימכור או יעבירך לצד ג' את פרטיך, אלא אם יחוייב לעשות זאת על פי דין, ובמקרה של מחלוקת משפטית לפי שיקול דעתו בלבד.

ד"ר זיו אב עשוי להשתמש בקבלני משנה ו/או נותני שירותים לצורך הפעלת האתר, והם עשויים לקבל מידע אישי הנדרש לביצוע פעולותיהם ושירותיהם. האתר של ד"ר זיו אב כולל קישורים לאתרים אחרים. אינו אחראי לאתרים האחרים, תוכנם או טיבם ועליך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

קבלת הודעות שיווקיות

באפשרותך לבקש בכל זמן נתון להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות מד"ר זיו אב. לנוחותך, בכל הודעת אימייל שיווקית ישנו לינק להסרה מרשימת התפוצה.

מחלוקות משפטיות

מדיניות פרטיות זו, כמו תנאי השימוש, כפופים לדינים החלים בישראל. במקרה של מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר, על כך הכרוך והנובע מגך יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד, והרישום במחשב של ד"ר זיו אב יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אלו.

זכויות יוצרים

אין לעשות שימוש בתוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב של ד"ר זיו אב, לרבות מבנה האתר, תוכנות, המידע והתמונות המופיעות בו. סימני המסחר של ד"ר זיו אב הינם רכושו הבלעדי ואינך רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו ללא אישור מראש ובכתב. כל סימן מסחרי אחר בין אם רשום ובין שאינו רשום, שמות מוצרים או חברות אשר מצויינים באתר – שייכים לבעליהן.

 

כל שאלה, בקשה או הערה ניתן לפנות בדוא"ל הבא: Amotz1@gmail.com